bestuur - regiokoorversie16

Luistert  U even  naar 't Regiokoor ?
webbeheer Pim v.d.Berg
Ga naar de inhoud

bestuur

Dagelijks bestuur

Bert Lammens
Voorzitter/Secr.
Rinus Boogerd
Penningmeester
Heleen Ouwerkerk
2e secretaris
Annie de Jager
Janny de Jong
Joke Hamstra
Terug naar de inhoud